Een blik op mijn cliënten:

Mijn cliënten zijn gewone mensen die ernaar verlangen volop te leven en gelukkig te zijn. Op hun weg ervaren zij dat in bepaalde periodes of op bepaalde terreinen van hun leven het leven niet volop stromen kan. Zij kiezen ervoor bewust stil te staan bij zichzelf en hun leven.

Er zijn cliënten die vele jaren op gesprek komen en blijven komen. Voor hen is op geregelde tijdstippen bij zichzelf stilstaan een levenswijze geworden. Ze ervaren dat het hen goed doet om bewust te leven, om actief aandacht te blijven geven aan hun groeiproces.

Anderen komen ook al jaren maar minder frequent en kiezen ervoor om elk gesprek te kijken naar de voorbije tijd en de afgelegde weg, om te integreren wat positief was, om bij te sturen waar nodig, om gemotiveerd verder hun leven op te nemen.

Nog anderen komen met grote tussenpauzes naargelang hun behoefte aan duidelijkheid, aan ondersteuning in bepaalde periodes of naargelang hun behoefte om alles nog eens op een rijtje te zetten, of zoals iemand het zei "ook ik heb zoals mijn wagen af en toe nood aan een groot onderhoud". En in de drukte van je dagelijks leven komt het er misschien niet gemakkelijk van om eens bewust stil te vallen en alles op een rijtje te zetten.

Nog anderen komen om stil te staan bij specifieke thema's, tot er meer rust is gekomen of tot iemand weer wat verder op weg kan: 
bijv. bij het uit elkaar gaan als koppel
bijv. bij de confrontatie met een verlieservaring (handicap, ziekte, overlijden, ontslag, ...)