Hoe dikwijls op gesprek?

Naargelang jouw behoefte:

    • 1 verhelderend gesprek of een paar gesprekken
    • Meerdere gesprekken om 14 dagen, om de maand, om de 6 weken
      • gedurende een korte periode van een paar maanden tot een jaar indien de hulpvraag een specifiek domein betreft
      • gedurende meerdere jaren zolang de behoefte en de motivatie er is om een diepgaander omvormingsproces te gaan

Je motivatie en de tijd die je aan je groeiproces wil besteden, zullen het meest bepalend zijn voor je vooruitgang. De gesprekken op je weg zijn bedoeld als halte, als ondersteuning, als verdieping, ... om je eigen weg in je dagelijks leven verder te zetten.

Voor wie dit wenst, wordt er gewerkt met tussentijdse opdrachten.

Om meer nut te halen uit de gesprekken, wordt de mogelijkheid aangeboden om na een gesprek een schriftelijke integratie te maken van wat voor jou van belang was in dit gesprek.
Om een proces tussen de gesprekken bewuster gaande te houden, wordt in overleg eveneens de gelegenheid geboden tot tussentijdse correspondentie, waarop je zo vlug als mogelijk feedback ontvangt.