Mijn gedrevenheid

Van overleven naar echt leven:

Wat me diep raakt, zijn de worstelingen van mensen die hun weg niet meer vinden in het leven. Mensen die zoekend zijn en niet vinden, mensen die alles in zich dragen om gelukkig te zijn maar de weg niet vinden om dit om te zetten in hun dagelijks leven. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe diep een mens kan wegzinken in wanhoop. En toch : ik heb het geluk gehad van een weg te kunnen gaan die mij gemaakt heeft tot de vrouw die ik vandaag ben : iemand die gaat voor leven, voor zichzelf en voor anderen. Ik geloof in de kracht van mensen, ik geloof in de natuurlijke levensdrang van mensen, ik geloof in de wijsheid in ieder aanwezig. Ik verlang recht te doen aan leven van mensen, ook aan het leven van mensen die de weg niet (meer) vinden, die zoekend zijn, soms wanhopig wordend. Ik wil supporteren en aanmoedigen.

Lees je graag nog meer over mijn proces, dan kan je dit hier doen. 

Op mijn facebookpagina post ik graag citaten, filmpjes, liedjes die jou inspireren om in jou te laten doordringen dat ook jij geboren bent om te stralen, om volop te leven en gelukkig te zijn !

Leven dat leven wil:

Als mama van een zoon met een aangeboren verstandelijke handicap en neurologische problemen met fysieke beperkingen tot gevolg, raakt het me diep hoe overwegend negatief er gekeken wordt naar mensen met een (verstandelijke) handicap. Ik ervaar dagelijks veel meer de schoonheid en de rijkdom van onze zoon dan zijn beperkingen. Ik geloof in de zin van zijn leven en in dat van alle anderen met een handicap. Ik draag graag mijn steentje bij aan een meer positieve realistischer beeldvorming omtrent mensen met een handicap, zodat ze meer gezien kunnen worden als mensen met hun mogelijkheden die op hun eigen unieke manier veel bijdragen aan onze wereld, waaruit hun beperking ook bestaat. Dat doe ik door getuigenissen te posten op mijn facebookpagina BuitengewoneMensen.
Ook ga ik graag op weg met mensen die geconfronteerd worden met een handicap of ziekte, van zichzelf, van een kind, van een familielid, van een vriend ... en die op hun weg ondersteuning van een coach en ervaringsdeskundige wensen.

Leven ten einde toe:

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn raken me diep, op een positieve manier: hun kwetsbaarheid, hun kracht, hun mens-zijn, hun waarde, ...! Wat me ook raakt, is hoe ingeburgerd het is om mensen die ziek zijn, die beperkingen hebben, die dement zijn, zelfs zij die oud zijn, te bekijken met een blik van minderwaardigheid. Alsof de beperking waarmee ze geconfronteerd worden iets af zou doen aan hun waarde als mens. En vooral raakt het me als mensen dit koppelen aan het zichzelf niet meer de moeite waard vinden eens ze ongeneeslijk ziek zijn, of dement, of zelfs eens ze oud zijn. Ik geloof in de zin van het leven van mensen, ondanks hun ziek zijn, ondanks hun mogelijke aftakeling (geestelijk of lichamelijk). Ik heb in de loop der jaren van 3 vriendinnen afscheid moeten nemen, die alledrie overleden aan de gevolgen van een ongeneeslijke kanker. Ik heb ervaren hoeveel mijn vriendinnen nog voor mij betekend hebben ondanks en met hun ziek-zijn, en dit ten einde toe.
Ik wil graag meebouwen aan bewustmaking dat mensen de moeite waard blijven, ook als ze ongeneeslijk ziek zijn, ook als ze dement worden, ook als ze oud worden. Opdat blijvend recht gedaan wordt aan mensen door erkenning van hun waardevol mens zijn ten einde toe.
Ik ga graag op weg met mensen die hierin ondersteuning kunnen gebruiken, die zoekend zijn hoe om te gaan met zichzelf en de weg die voor hen ligt, die zoekend zijn in relatie tot een famillielid of vriend.